(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

Skriften 

MODERNT UNGDOMSARBETE 

Hur möta vår tids utmaningar?

som skapats utifrån konferensen

som SKUNK

arrangerade på

Åland i februari 2016.

Här har vi samlat kunskap, erfarenheter, reflektioner och tips för dig som vill förnya ungdomsarbetet.

Ladda ned filen och sprid den, vi hoppas att under våren även ha den på engelska.

Läs om konferensen HÄR

SKUNK är med i Nätverket Åland mot rasismLäs mer om nätverket

www.motrasism.ax

PÅ GÅNG
Here is the presentation about

Modern Open Youth Work

from the Academic conference on Open Youth Work 19-20/1 2017 in Viinius,

UNGDOMSCOACHEN


Rebecca har slutat vårens halvtidsuppdrag som ungdomcoach för SKUNK, hon går nu vidare för att studera. Styrelsen har i juni uppvaktat regeringen för att få resurser för att fortsätta ungdomscoachverksamheten, men har ännu inte fått något svar hur de ser på möligheterna.


Läs mer om ungdomcoach projektet.


Känn stämningen från lägret, titta på Elias film.