(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

Ungdomsutbyte, ett sätt att lära nya saker och träff nya vänner

Under en vecka besökte 9 ungdomar och en ledare från Åland genom SKUNK, intresseorganisationen för ungdomar i skärgården, ön Vormsi/Ormsö för att tillsammans med 12 ungdomar där jobba med frågor som företagsamhet, diskriminering av unga, samarbete och utveckling av sin bygd.

Genom workshops, lekar och olika aktiviteter utbyttes erfarenheter, kunskaper och idéer. Utbytet ingår i EUs satsning Youth in action och är ett sätt att stärka unga människor kompetens på många områden, språk, social, samarbete, teknisk, etc. Efter utbytet får deltagarna ett personligt ungdomspass som de kan lägga till i sitt CV.

Under ett par dagar deltog också skärgårdsutveklaren Christian Peijel i utbytet. Tillsammans med två av ungdomarna från Vormsi , SKUNKs verksamhetsledare Mia Hanström, två medlemmar från SKUNKs styrelse Anna Söderlund och Rebecca Mattsson träffade de kommunens ledande tjänstemän och diskuterade ungdomspolitik.

Nu börjar vi leta nya möjligheter tillsammans med ungdomarna från Vormsi som med inspiration från SKUNK idag har en organisation för ungdomar från små öar. Nästa utbyte involverar förhoppningsvis fler öar i Europa.

Från Åland deltog: Kadira Diljaj 17 år, Elisabete Diljaj Eriksson 15 år, Emma Malmberg 15 år, Rebecka Mattsson 17 år, Anna Söderlund 17 år, Ted Eriksson 17 år, Dacians Sölgen 17 år Anton Rågfeldt 16 år och Elin Fröjdö 17 år.

Vi kommer att bo i en liten skola, där vi kommer att sova i en stor sal tillsammans. Där finns trådlöst internet, en sportplan och 1 km därifrån möjlighet att bada. Vi kommer ha tillgång till cyklar under hela träffen. Maten kommer att serveras på den enda restaurangen som finns på Ormsö, den ligger på gångavstånd från skolan. De flesta aktiviteterna kommer att ske utomhus, på skolan och i ett närbelägget Kulturhus.

Utbytet är självklart drogfritt.


Lite info om Ormsö och vår partnergrupp

Ormsö är en liten ö med svenska rötter. Lee och Maaja är huvudansvariga för utbytet, de är mellan 18-20 år. De har stöd av Maaris som för 8 år sedan startade en ungdomsorganisation på Ormsö som idag gjort en omstart och flera av ungdomarna som kommer med på utbytet sitter i styrelsen för organisationen.

Gruppen från Estland är 12 stycken både killar och tjejer mellan 15-21 år.

Ön är drygt 10 km lång och bred, och det finns ett antal små byar utspridda över ön.

Skolan har ca 15 elever men en del av ungdomarna har gått i grundskolan på fastlandet och när man börjar gymnasiet måste man som på Åland flytta iväg.

På ön finns en affär, inga banker eller andra service institutioner.

Ön har mycket skog, långgrunda stränder, små slingriga vägar, ett rik djurliv men dåligt med fisk.

Temat för utbytet


The project Working Traditions will take place in Vormsi island, Estonia and the participants will all be from small island from both Estonia and Finland/Åland. The purpose of this youth-exchange is to help youngsters to be more creative and flexible towards working and traditions and how to combine these two things. Through different workshops the participants will learn how to express themselves and how to find and emphasise their best abilities to find work in small communities. Cultural workshops will increase their tolerance towards people with different social and cultural backgrounds and help them to adapt to different situations. We will analyze the pros and cons of working in small communities and the youngsters will make a buisyness plan which will later be under discussion to see it`s benefits and minuses. During this youth-exchange we will try to help youngsters from small island to see the good side of living on a small island and to notice the possibilities to find themselves a good job which will be beneficial for both themselves and the community itself.Bakgrund


I augusti 2009 fick SKUNK besök av tio ungdomar och två ledare från Vormsi. Under en veckas tid stöttes och maldes skärgårdsfrågor ur ungdomsperspektiv blandat med mycket lek, glädje och ny vänskap. Man besökte skärgårdsskolorna och hade kreativaworkshops med högstadieeleverna och det hela avslutades med en helg då man i mindre grupper jobbade med sitt specialintresse. Det blev en konstutställning, en fotokavalkad och en skärgårdsrapsodi.

Utbytet möjliggjordes genom EUs ungdomsprogram Youth in action och en film har gjorts om utbytet.

Youth exchange 2010

Estland, Vormsi ungdomsutbyte

Inför utbytet