(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

RAPPORTER

Ungdomscoachen 2014-2016

Slutrapport


Dramaprojektet 2015

Rapport


Kul Tur 2015

Rapport


Elevrådsutbildning 2015

Rapport


EcoBussines

Rapport


Just här är det möjligt

Rapport 2015


Ungdomacoachen

Rapport 2014

Aktivitetsrapport 2014


Rapport från Egna Pengar 2014

Seminarium om kreativitet


Demokratiprojekt och elevrådsarbete 2011

Hösten 2011 genomfördes en elevrådsutbildning samt ett förberedelsearbete för projektet ”Projektverkstad” uppsökande demokrati och projekt verkstad.

Våren 2011 turnerade SKUNK till de skärgårdsskolor som var intresserade.

Vi följde upp höstens (2010) elevrådsutbildningar genom att träffa elevråden och dels gjorde vi en simulerings workshop ”I stormens öga!” för att informera om barns rättigheter och att levandegöra barnkonventionens innehåll.

Rapport 2010 elevrådsutbildning del 1

Rapport 2010 elevrådsutbildning del 1


ÅUF och SKUNKs projekt 2010

Projektsummering ÅUF

Projektsummering SKUNK

Se filmer på filmsidan


Kreativa möten

Studieresa till Stockholm 29-30 maj 2010


BUS projektet

Projektledare Lotta Angergård.


Bildkonstprojekt

Hösten 2006 med fotografen Britt-Marie Trensmar och projektledaren Lotta Angergård.


"Vi bara for mitt i allt"

SKUNKs utredning om skärgårdsungdomars studierelaterade flytt vid 16 års ålder.

Av sociologistuderande Nora Brandt.


Husbilen SKUNK


Utredning om ungdomsarbete i skärgården.

Av Helena Wahowiak.

SKUNK

© Emelie Hanström

Insändare demokrati 2017


Insändare KulTur 2014


Lagförslag om ny körkortslag

SKUNK har gjort ett remissvar på landskapsregeringens förslag om ny körkortslag samt test om ungdomskörkort för bil.


SKUNKs utlåtande om ny hembygdsrättlagstiftning


SKUNK skriver till partierna inför valet.

Vårt mål är att alla ungdomar på Åland ska ha samma rättigheter och möjligheter!

Så anser föreningen inte att det är idag.


Skärgårdsskjutsen

Anhållan skickades i maj

2008 till Landskaps-

regeringen.

SKUNK har också lämnat

in en anhållan till Landskapsregeringen om rätt till fria hemresor för gymnasiestuderande skärgårdsungdomar.

Ingen tycks vilja supporta SKUNKs projekt om liftservice. Den fanns under ett tag tillgänglig som öppen källkod.MUA skrift

som skapats utifrån konferensen

som SKUNK arrangerade på

Åland i februari 2016. Här har vi samlat kunskap, erfarenheter, reflektioner och tips för dig som vill förnya ungdomsarbetet.


MUA konferens


Fritid i Ålands skärgård

Lena Thomasson fd SKUNKordförande har i sin fortbildning skrivit en uppsats


BUS metoder

Projektledare Lotta Angergård


Young Voices

Ett centralbaltic projekt som SKUNK var med i kring demokrati.

MATERIAL

SKRIVELSER

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)