(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

Är du intresserad av att på ett eller annat sätt stödja SKUNKs verksamhet? 

SKUNK behöver olika typer av resurspersoner då man som ungdomsorganisation är väldigt sårbar med hög omsättning på aktiva och styrelsemedlemmar då föreningen ofta tappar de äldre ungdomarna i styrelsen när de flyttar från Åland för vidare studier. I och med det tappar SKUNK kontinuerligt erfarenhet och verksamhetsledaren får en väldigt central roll. Extra svårt skulle de bli om det skulle bli vid ett verksamhetsledarbyte.

Detta har lett till att SKUNK håller på att utveckla en fadderverksamhet, där vi samlar fd SKUNKare och andra personer som SKUNK samarbetat med i en form av pool. Riktigt hur formen skall vara vet vi inte idag. Vi tänker oss en form av nätverk som styrelsen kan kontakta vid behov.


Vill du vara en SKUNKfadder, kontakta oss:© Sonja Pettersson

(placeholder)

FADDRAR