(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorgansisation,

i dubbel bemärkelse. SKUNK bevakar de ungas intresse i

kommunerna, på landskapsnivå samt riksnivå. Andra

delen handlar om att stärka, utveckla och arrangera

fritidsverksamhet.  Allt som görs bygger på ungas egna

idéer, alltså ”unga leder unga”.


Föreningen arbetar för unga i åldern 7-25 och främst för

gruppen 12-20. Styrelsemedlemmarna består oftast av

ungdomar i åldern 15-23 och använder sig av engagerade

vuxna för olika ändamål.


SKUNK vill genom samarbete minimera administrativt

arbete och maximera ungdomarnas egen medverkan i

aktiviteterna samt underlätta för andra att verka i den

åländska skärgården.


Det är viktigt att tro på att stärka ungdomars möjlighet

att vara delaktiga och påverka samhället idag. Ungdomar

är inte en resurs som står på tillväxt utan är kompetenta

här och nu! Ett aktivt ungdomsarbete ger större

förutsättningar för en levande skärgård i framtiden.

Ungdomar som känner att deras idéer och initiativ blir

tillvaratagna och satsade på mår bättre och har större

framtidstro och engagemang.


För att förverkliga sitt syfte anordnar SKUNK läger, kurser, seminarier, träffar, resor för sina medlemmar, utbildningar, utvecklingsprojekt av fritidsverksamhet och informationsverksamhet för och till sina medlemmar.


Hur SKUNK började


SKUNK startade som en kommitté på 1990-talet. 1997 registrerades

SKUNK formellt som en förening. Sedan starten har föreningen utvecklas till en aktiv och framgångsrik ungdomsförening som både arbetar för att ta tillvara skärgårdsungdomar intressen och att skapa fritidsaktiviteter.


Idag köper SKUNK verksamhetsledartjänsten (ca 20 timmar i månaden) av Mia Hanström Utskärgårdstjänster ab på Kumlinge. Detta efter att man försökt anställa olika personer i

olika varianter och kombinationer men aldrig haft råd med att erbjuda heltid, vilket fått som konsekvens att när personen börjat få koll på läget så har den slutat. Med den här lösningen finns kontinuitet och en bra bas med erfarenhet och kompetens på området, då Mia jobbar med liknande saker som konsult. 


En ungdomsorganisation på många sätt väldigt sårbar då omsättningen på förtroendevalda är hög då man bara är ung en kort period, extra sårbart är det för organisationer baserad i skärgården eller på landsbygd där man tappar äldre ungdomarna redan när de flyttar från Åland för vidare studier. I och med det tappar SKUNK kontinuerligt erfarenhet och verksamhetsledaren får en väldigt central roll, detta har SKUNK försökt att stärka upp genom arrangemanget med verksamhetsledaren och med faddrar. Gamla SKUNK engagerade som kan ställa upp och hjälpa till med diverse olika uppdrag och kompetenser.

SKUNKS STYRELSE 2018


Sonja Pettersson, ordförande

Sofia Lahtinen, vice ordförand

Jacob Helin, andra vice ordförande

Moa Rytterstedt

Emilia Engblom

Oskar Strande


Suppleanter

Amanda Larsson

Alexandra Näfverborn

Taissija Pettersson

Viktor Thörnroos

Anna Sandberg

Caspian Boström

KONTAKTA OSS


ORDFÖRANDE:

SONJA PETTERSSON

Mobil: ‭+358 4573438930‬

E-post: sonja.pettersson@skunk.ax


VERKSAMHETSLEDARE:

MIA HANSTRÖM

Telefonnummer: 55415

Mobil: +358 400 784871

E-post: info@skunk.ax


PROJEKTLEDARE RIBS:

EMELIE HANSTRÖM

Mobil: +358 405 293 927

E- post: emelie.hanstrom@skunk.ax


POSTADRESS

c/o Hanström

SKUNK

22820 Kumlinge


KONTO

Ålandsbanken

IBAN FI98 6601 0001 2062 34

SWIFT/BIC:AABAFI22

SKUNK är med i Nätverket Åland mot rasism


Läs mer om nätverket

www.motrasism.axORGANISATIONEN

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)