(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, i dubbel bemärkelse. SKUNK bevakar de ungas intresse i kommunerna, på landskapsnivå samt riksnivå. Andra delen handlar om att stärka, utveckla och arrangera fritidsverksamhet.  Allt som görs bygger på ungas egna idéer, alltså ”unga leder unga”.


Föreningen arbetar för unga i åldern 7-25 och främst för gruppen 12-20. Styrelsemedlemmarna består oftast av ungdomar i åldern 15-23 och använder sig av engagerade vuxna för olika ändamål.


SKUNK vill genom samarbete minimera administrativt arbete och maximera ungdomarnas egen medverkan i aktiviteterna samt underlätta för andra att verka i den åländska skärgården.


Det är viktigt att tro på att stärka ungdomars möjlighet att vara delaktiga och påverka samhället idag. Ungdomar är inte en resurs som står på tillväxt utan är kompetenta här och nu! Ett aktivt ungdomsarbete ger större förutsättningar för en levande skärgård i framtiden. Ungdomar som känner att deras idéer och initiativ blir tillvaratagna och satsade på mår bättre och har större framtidstro och engagemang.


För att förverkliga sitt syfte anordnar SKUNK läger, kurser, seminarier, träffar, resor för sina medlemmar, utbildningar, utvecklingsprojekt av fritidsverksamhet och informationsverksamhet för och till sina medlemmar.


SKUNKs bokslut och verksamhetberättelse. verksamhetsplan och budget 2016 kan laddas ned här.
SKUNKS STYRELSE


Moa Rytterstedt ordf.                     

Sofia Lahtinen, vice ordf.          

Desiré Karlsson andre vice ordf.     

Emelia Engblom                         

Julia Gustavsson     


Suppleanter     

Christoffer Nordlund

Jacob Helin

Linnea Grahn

Alexandra Näfverborn

Sonja Pettersson© Emelie Hanström

KONTAKTA OSS


ORDFÖRANDE: MOA RYTTERSTEDT

Mobil: +358 457 3430645

E-post: moa.rytterstedt@skunk.ax


VERKSAMHETSLEDARE: MIA HANSTRÖM

Telefonnummer: 55415

Mobil: +358 400 784871

E-post: info@skunk.ax


PROJEKTLEDARE RIBS: EMELIE HANSTRÖM

Mobil: +358 405 293 927

E- post: emelie.hanstrom@skunk.ax


POSTADRESS

c/o Hanström

SKUNK

22820 Kumlinge


KONTO

Ålandsbanken

IBAN FI98 6601 0001 2062 34

SWIFT/BIC:AABAFI22

SKUNK startade som en kommitté i början på 1990-talet. 1997 registrerades SKUNK formellt som en förening. Sedan starten har föreningen utvecklas till en aktiv och framgångsrik ungdomsförening som både arbetar för att ta tillvara skärgårdsungdomar intressen och att skapa fritidsaktiviteter.


Idag köper SKUNK verksamhetsledartjänsten (ca 20 timmar

i månaden) av Mia Hanström Utskärgårdstjänster ab på

Kumlinge. Detta efter att man försökt anställa olika personer i

olika varianter och kombinationer men aldrig haft råd med att

erbjuda heltid, vilket fått som konsekvens att när personen

börjat få koll på läget så har den slutat. Med den här lösningen

finns kontinuitet och en bra bas med erfarenhet och kompetens

på området, då Mia jobbar med liknande saker som konsult. 


En ungdomsorganisation på många sätt väldigt sårbar då omsättningen på förtroendevalda är hög då man bara är ung en kort period, extra sårbart är det för organisationer baserad i skärgården eller på landsbygd där man tappar äldre ungdomarna redan när de flyttar från Åland för vidare studier. I och med det tappar SKUNK kontinuerligt erfarenhet och verksamhetsledaren får en väldigt central roll, detta har SKUNK försökt att stärka upp genom arrangemanget med verksamhetsledaren och med faddrar. Gamla SKUNK engagerade som kan ställa upp och hjälpa till med diverse olika uppdrag och kompetenser.

Delar av styrelsen, foto från 2016

Från vänster:  Alexandra N, Moa R, Sonja P

SKUNK är med i Nätverket Åland mot rasism
Läs mer om nätverket

www.motrasism.ax

ORGANISATIONEN

(placeholder)

HUR SKUNK BÖRJADE

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)