(placeholder)

SKUNK

- SKÄRGÅRDSUNGDOMARNAS INTRESSEORGANISATION

OM PROJEKTET

Idag är ett av problemen på landsbygden och i skärgården runt Östersjön att unga människor flyttar från sin hemort för att hitta arbete och utbildning. Resultatet blir att invånarna blir både äldre och färre till antal. Eftersom så kallade ”traditionella” jobb blir mer och mer sällsynta i dagens landsbygd behöver våra unga människor få kunskap om nya mediers möjligheter, entreprenörskap och företagsmöjligheter för att göra det möjligt att leva i lokalsamhället i framtiden och för att kunna utveckla det. Medieindustrin är en bransch av företagande som inte nödvändigtvis är bundet till en specifik geografisk plats – i många fall är det möjligt att arbeta både lokalt och globalt samtidigt. Det här projektets syfte är att få unga människor att förstå att de kan uppfylla sina drömmar precis där de är och att använda den unga generationens potential för att göra den centralbaltiska regionen mer företagsam och konkurrenskraftig de kommande åren.


Fokus för projektet är entreprenörskap och kreativitet med film och interaktiv media som redskap. SKUNK arbetar med unga människor, främst i åldern 12-16 år men även äldre. SKUNK arbetar för, och med, unga människor som oftast inte direkt funderar på att bli en entreprenör eller företagare. Därför blir huvudarbetet att få fram idéer, börja tänka kreativt, i processer och att få unga människor att bli mer aktiva i samhället, vilket är viktigt i arbetet för en hållbar utveckling. Vi menar att samhället behöver innovativa, driftiga människor och entreprenörskap. Det innebär att unga människor behöver vara i ett sammanhang där de kan utveckla sina idéer, bli inspirerade och ges utrymme att träna på detta.


Under projektet kommer olika utbyten mellan organisationerna ske samt gemensamma och lokala workshops med entreprenörskap och media som teman.


MÅL

Ungdomar från de olika organisationerna kommer tillsammans skapa företag och få coaching om hur de kan genomföra och driva sina idéer med förhoppningen att nya nätverk och företag kan skapas i framtiden.


Projektet syftar även till att öka kunskapen om entreprenörskap och media, både hos ungdomarna och organisationerna men även hos skolorna.


OM SKUNKS METODER

SKUNKs sätt att organisera läger, workshops och aktiviteter är att blanda lek och spel med teoretiska och praktiska inslag som tillåter deltagarna att lära sig kreativitet och företagsamt tänkande. För SKUNK handlar det om en attityd till livet, att ge unga människor de nödvändiga kompetenserna i livet, både att möta den framtida arbetsmarknaden och att starta nya företag. Det är både ett förhållningssätt där man ser unga som kompetenta att lära och skapa och pedagogiska metoder som behövs för att skapa företagsamma individer. Det handlar om att uppmuntra utveckling och att använda företagsamma egenskaper som till exempel: kreativitet, ansvar och nyfikenhet och att erbjuda kunskap för hur man kan börja och driva företag.© Emelie Hanström

PROJEKTLEDARE


Emelie Hanström är

27 år och är upp-

vuxen på Kumlinge.

Hon har en kandidat

examen i pedagogik

och har läst flera uni-

versitetskurser i

sociala medier. Ut-

över studierna har

hon arbetat på olika

läger i Ålands skärgård och med fritidsverksamhet i Stockholm. På fritiden ägnas den största tiden åt djur men även film är ett intresse. Under RIBS projektet hoppas hon att unga ska bli inspirerade till att på kreativa sätt använda sig av interaktiva medier för att utveckla både sig själva och samhället.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Emelie Hanström

Projektledare EU-projektet RIBS (Rolling images in Business Startups)

emelie.hanstrom@skunk.ax

+358 405 293 927FINACIAL MANAGER

Kairi Jõesalu

Interreg Consulting OÜ(placeholder)
(placeholder)

EU-FINANSIERAT

Projektet är finansierat av EUs regionala utvecklingsfond, Central Baltic 2014-2020.  Central Baltic finansierar samarbeten mellan länder i regionen, länder som är med är Sverige, Finland, Åland, Lettland och Estland. 

RIBS - Rolling Images in Business Startups är ett treårigt Central Baltic EU-projekt om entreprenörskap, digitala medier och film på landsbygden. Det är ett samarbete med SKUNK på Åland, Pargas stad (Lead partner) i Finland, Film Stockholm och Film på Gotland i Sverige, Kinobuss, Kuressaare city government och Saaremaa Development Centre i Estland. Under projektet kommer både lokala och internationella workshops hållas på teman entreprenörskap och digitala medier.

ROLLING IMAGES IN BUSINESS STARTUPS               2015-2018

(placeholder)
(placeholder)

Volontärer


SKUNK söker nu två volontärer

Läs om Interreg Volunteer Youth https://www.interregyouth.com/host-organisationsSKUNKs projektledare för RIBS medverkade i presskonferens för

Central Baltic

Lyssna här

SKUNKs projektledare för RIBS medverkade i

Ålands radios

Argument

Se programmet

Lyssna på intervju om projektet  i Ålands Radio med verksamhetsledare Mia Hanström.

Klicka här.